بلبرینگ KG مدل 6038

بلبرینگ KG مدل 6038 / بلبرینگ 6038 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.