بلبرینگ KG مدل 604

بلبرینگ KG مدل 604 / بلبرینگ 604 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.