بلبرینگ KG مدل 6040

بلبرینگ KG مدل 6040 / بلبرینگ 6040 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.