بلبرینگ KG مدل 6044

بلبرینگ KG مدل 6044 / بلبرینگ 6044 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.