بلبرینگ KG مدل 6048

بلبرینگ KG مدل 6048 / بلبرینگ 6048 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.