بلبرینگ KG مدل 6052

بلبرینگ KG مدل 6052 / بلبرینگ 6052 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.