بلبرینگ KG مدل 606-ZZ

بلبرینگ KG مدل 606-ZZ / بلبرینگ 606-ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.