بلبرینگ KG مدل 6060

بلبرینگ KG مدل 6060 / بلبرینگ 6060 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.