بلبرینگ KG مدل 6060ZZ

بلبرینگ KG مدل 6060ZZ / بلبرینگ 6060ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.