بلبرینگ KG مدل 608

بلبرینگ KG مدل 608 / بلبرینگ 608 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.