بلبرینگ KG مدل 609

بلبرینگ KG مدل 609 / بلبرینگ 609 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6000 می باشد.