بلبرینگ KG مدل 62/22

بلبرینگ KG مدل 62/22 / بلبرینگ 62/22 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.