بلبرینگ KG مدل 62/22ZZ

بلبرینگ KG مدل 62/22ZZ / بلبرینگ 62/22ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.