بلبرینگ KG مدل 62/28

بلبرینگ KG مدل 62/28 / بلبرینگ 62/28 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.