بلبرینگ KG مدل 6201

بلبرینگ KG مدل 6201 / بلبرینگ 6201 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.