بلبرینگ KG مدل 6202

بلبرینگ KG مدل 6202 / بلبرینگ 6202 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.