بلبرینگ KG مدل 6203

بلبرینگ KG مدل 6203 / بلبرینگ 6203 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.