بلبرینگ KG مدل 6205

بلبرینگ KG مدل 6205 / بلبرینگ 6205 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.