بلبرینگ KG مدل 6206

بلبرینگ KG مدل 6206 / بلبرینگ 6206 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.