بلبرینگ KG مدل 6207

بلبرینگ KG مدل 6207 / بلبرینگ 6207 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.