بلبرینگ KG مدل 6208

بلبرینگ KG مدل 6208 / بلبرینگ 6208 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.