بلبرینگ KG مدل 6209

بلبرینگ KG مدل 6209 / بلبرینگ 6209 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.