بلبرینگ KG مدل 6210

بلبرینگ KG مدل 6210 / بلبرینگ 6210 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.