بلبرینگ KG مدل 6211

بلبرینگ KG مدل 6211 / بلبرینگ 6211 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.