بلبرینگ KG مدل 6211ZZ

بلبرینگ KG مدل 6211ZZ / بلبرینگ 6211ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.