بلبرینگ KG مدل 6212

بلبرینگ KG مدل 6212 / بلبرینگ 6212 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.