بلبرینگ KG مدل 6213

بلبرینگ KG مدل 6213 / بلبرینگ 6213 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.