بلبرینگ KG مدل 6215

بلبرینگ KG مدل 6215 / بلبرینگ 6215 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.