بلبرینگ KG مدل 6215ZZ

بلبرینگ KG مدل 6215ZZ / بلبرینگ 6215ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.