بلبرینگ KG مدل 6216

بلبرینگ KG مدل 6216 / بلبرینگ 6216 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.