بلبرینگ KG مدل 6217

بلبرینگ KG مدل 6217 / بلبرینگ 6217 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.