بلبرینگ KG مدل 6218

بلبرینگ KG مدل 6218 / بلبرینگ 6218 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.