بلبرینگ KG مدل 6218ZZ

بلبرینگ KG مدل 6218ZZ / بلبرینگ 6218ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.