بلبرینگ KG مدل 6219

بلبرینگ KG مدل 6219 / بلبرینگ 6219 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.