بلبرینگ KG مدل 6220-2RS

بلبرینگ KG مدل 6220-2RS / بلبرینگ 6220-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.