بلبرینگ KG مدل 6220

بلبرینگ KG مدل 6220 / بلبرینگ 6220 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 6200 می باشد.