بلبرینگ KG مدل 62202ZZ

بلبرینگ KG مدل 62202ZZ / بلبرینگ 62202ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.