بلبرینگ KG مدل 62203ZZ

بلبرینگ KG مدل 62203ZZ / بلبرینگ 62203ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.