بلبرینگ KG مدل 62204

بلبرینگ KG مدل 62204 / بلبرینگ 62204 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.