بلبرینگ KG مدل 62204ZZ

بلبرینگ KG مدل 62204ZZ / بلبرینگ 62204ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.