بلبرینگ KG مدل 62205

بلبرینگ KG مدل 62205 / بلبرینگ 62205 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.