بلبرینگ KG مدل 62205ZZ

بلبرینگ KG مدل 62205ZZ / بلبرینگ 62205ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.