بلبرینگ KG مدل 62206

بلبرینگ KG مدل 62206 / بلبرینگ 62206 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.