بلبرینگ KG مدل 62206ZZ

بلبرینگ KG مدل 62206ZZ / بلبرینگ 62206ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.