بلبرینگ KG مدل 62208

بلبرینگ KG مدل 62208 / بلبرینگ 62208 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.