بلبرینگ KG مدل 62208ZZ

بلبرینگ KG مدل 62208ZZ / بلبرینگ 62208ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.