بلبرینگ KG مدل 62209

بلبرینگ KG مدل 62209 / بلبرینگ 62209 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.