بلبرینگ KG مدل 62209ZZ

بلبرینگ KG مدل 62209ZZ / بلبرینگ 62209ZZ کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.