بلبرینگ KG مدل 62210

بلبرینگ KG مدل 62210 / بلبرینگ 62210 کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.