بلبرینگ KG مدل 62212-2RS

بلبرینگ KG مدل 62212-2RS / بلبرینگ 62212-2RS کی جی از جمله بلبرینگ های شیار عمیق یک ردیفه و جز سری 62200 می باشد.